fbpx

De mest populära VVS arbeten

Introduktion

VVS arbeten är avgörande för att hålla bostäder och kommersiella byggnader funktionella och bekväma. Från akuta läckor till större installationer och renoveringar krävs dessa tjänster. Vi kommer att prata om de sex mest populära och klassiska VVS-jobben, varför de är så populära, hur lång tid de tar att utföra och hur man underhåller systemen så att de inte behöver göra så ofta reparationer.

Det finns ett antal jobb inom VVS-industrin som är mer populära och eftertraktade än andra. Dessa åtgärder är avgörande för att bevara och förbättra funktionaliteten i bostads- och kommersiella fastigheter. 

De 6 mest populära jobben inom VVS

 Här är en kort översikt över de sex mest populära VVS-jobben som vi kommer att diskutera i detalj:

 1. Byta/Installera Varmvattenberedare: Detta jobb är avgörande eftersom varmvatten är avgörande för alla hem och företag. Det handlar om att se till att det alltid finns varmvatten tillgängligt för de dagliga behoven som dusch, disk och tvätt.
 2. Byta/Installera Blandare: Blandare används frekvent i både kök och badrum. Byte eller installation av blandare är ett vanligt jobb som kan förbättra både funktionalitet och estetik.
 3. Byta/Installera Element: Element är viktiga för att hålla inomhustemperaturen bekväm under kalla månader. Detta jobb är populärt eftersom det kan bidra till bättre energieffektivitet och komfort.
 4. Byta/Installera Kommod: En kommod med handfat är en central del av badrumsinredningen. Detta jobb är ofta en del av större renoveringar och kan avsevärt förbättra badrummets utseende och funktionalitet.
 5. Byta/Installera Vattenmätarkonsol: Vattenmätarkonsoler är viktiga för att säkerställa korrekt mätning av vattenförbrukningen. Detta jobb är nödvändigt vid renoveringar eller när den befintliga konsolen inte fungerar korrekt.

Dessa fem VVS arbeten är centrala för att upprätthålla och förbättra VVS-systemens funktionalitet i både privata och kommersiella byggnader. I följande sektioner kommer vi att gå in på djupet om varje jobb, dess popularitet, utförande och underhåll.

vvs arbete

Byta/Installera Varmvattenberedare

Varför detta jobb är populärt
Att byta eller installera en varmvattenberedare är ett av de mest efterfrågade VVS-jobben eftersom varmvatten är en nödvändighet i alla hem och företag. En fungerande varmvattenberedare är kritisk för dagliga aktiviteter som dusch, diskning och tvätt. Dessutom kan en effektiv varmvattenberedare bidra till att minska energikostnaderna och förbättra energieffektiviteten.

Utförandet
Att installera en ny varmvattenberedare kan ta mellan fyra till åtta timmar, beroende på systemets komplexitet och installationens förutsättningar. Vid byte av en befintlig enhet är arbetet ofta snabbare jämfört med en nyinstallation som kan kräva omdragning av rör och elledningar.

Steg för Installation

 1. Förberedelser: Stäng av vatten- och strömförsörjningen.
 2. Borttagning: Ta bort den gamla varmvattenberedaren.
 3. Förbered Ny Installation: Installera nya rör och elektriska anslutningar vid behov.
 4. Montering: Installera den nya varmvattenberedaren.
 5. Anslutning: Anslut vatten- och strömförsörjningen.
 6. Testning: Kontrollera att allt fungerar korrekt och inga läckor finns.

Underhållstips

 • Spola tanken regelbundet för att avlägsna sediment.
 • Byt anodstången för att förhindra korrosion.
 • Justera termostaten för att förhindra överhettning och spara energi.

Byta/Installera Blandare

Varför detta jobb är populärt
Blandare är en av de mest använda komponenterna i hemmet. Med tiden kan de börja läcka eller bli svåra att använda, vilket gör bytet nödvändigt. Dessutom kan nya blandare förbättra både funktionaliteten och estetiken i kök och badrum.

Utförandet
Att byta eller installera en blandare tar vanligtvis två till tre timmar. Detta inkluderar att stänga av vattnet, ta bort den gamla blandaren, installera den nya och kontrollera för läckor.

Steg för Installation

 1. Förberedelser: Stäng av vattentillförseln.
 2. Borttagning: Ta bort den gamla blandaren.
 3. Montering: Installera den nya blandaren.
 4. Anslutning: Anslut vattenledningarna.
 5. Testning: Kontrollera att det inte finns några läckor.

Underhållstips

 • Rengör regelbundet för att förhindra kalkavlagringar.
 • Smörj rörliga delar med silikonspray.
 • Byt ut packningar och o-ringar vid behov för att förhindra läckage.

Byta/Installera Element

Varför detta jobb är populärt

Element är essentiella för att hålla inomhustemperaturen bekväm under kalla månader. Med tiden kan element bli ineffektiva eller läcka, vilket gör byte nödvändigt. Att uppgradera till energieffektiva modeller kan också minska energikostnaderna.

Utförandet

Att byta eller installera ett element kan ta mellan tre till sex timmar beroende på typ av element och befintlig rördragning. Installation av nya element i ett system som tidigare inte haft det kan ta längre tid.

Steg för Installation

 1. Förberedelser: Stäng av värmesystemet och töm systemet på vatten.
 2. Borttagning: Ta bort det gamla elementet.
 3. Montering: Installera det nya elementet.
 4. Anslutning: Anslut rören och ventilerna.
 5. Testning: Lufta elementet med luftningsnyckeln och kontrollera att det fungerar korrekt.

Underhållstips

 • Lufta elementen regelbundet för att avlägsna luftfickor.
 • Rengör elementen för att förhindra dammansamling.
 • Kontrollera rör och ventiler för läckor.
radiator 2

Byta/Installera Kommod

Varför detta jobb är populärt
En kommod med handfat är en central del av badrumsinredningen. Att byta eller installera en ny kommod kan förbättra både funktionaliteten och estetiken i badrummet. Detta jobb är ofta en del av större badrumsrenoveringar.

Utförandet
Att installera en kommod tar vanligtvis fyra till sex timmar. Det inkluderar att ta bort den gamla enheten, montera den nya och ansluta vattenledningar och avlopp.

Steg för Installation

 1. Förberedelser: Stäng av vattnet.
 2. Borttagning: Ta bort den gamla kommoden och handfatet.
 3. Montering: Installera den nya kommoden och handfatet.
 4. Anslutning: Anslut vattenledningarna och avloppet.
 5. Testning: Kontrollera att allt fungerar korrekt.

Underhållstips

 • Rengör handfatet och kommoden regelbundet för att förhindra fläckar och mögel.
 • Kontrollera att vattenledningar och avlopp är täta.
 • Använd milda rengöringsmedel för att undvika skador på ytan.

Byta/Installera Vattenmätarkonsol

Varför detta jobb är populärt
Vattenmätarkonsoler är viktiga för att säkerställa korrekt mätning av vattenförbrukningen. Byte eller installation av en ny konsol kan vara nödvändigt vid renoveringar eller när den befintliga konsolen inte fungerar korrekt.

Utförandet
Att byta eller installera en vattenmätarkonsol tar vanligtvis två till fyra timmar. Processen inkluderar att stänga av vattnet, ta bort den gamla konsolen, montera den nya och kontrollera för korrekt funktion.

Steg för Installation

 1. Förberedelser: Stäng av vattnet.
 2. Borttagning: Ta bort den gamla konsolen.
 3. Montering: Installera den nya konsolen.
 4. Anslutning: Anslut vattenmätaren.
 5. Testning: Kontrollera att allt fungerar korrekt.

Underhållstips

 • Inspektera regelbundet för tecken på rost eller slitage.
 • Se till att konsolen är ordentligt fastsatt och att inga läckor finns.
 • Håll området runt konsolen rent och fritt från hinder.
vattenmätarkonsol

Mindre populära VVS arbeten

VVS-arbeten sträcker sig över en mängd olika tjänster, från mindre reparationer till omfattande installationer. Mindre populära arbeten kan inkludera avloppsrensning, installation av vattenfilter och reparationer av mindre läckor. Även om dessa arbeten inte får lika mycket uppmärksamhet som större projekt, är de ändå viktiga för att säkerställa att VVS-systemet fungerar optimalt.

Auktoriserade VVS-specialister

Att anlita en auktoriserad VVS-firma som Säkra Rör är ofta det bästa valet för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet vid installation och underhåll av VVS-system. Auktoriserade VVS-specialister har genomgått omfattande utbildning och certifiering, vilket garanterar att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet korrekt.

Fördelar med Auktoriserade VVS-specialister

 1. Expertis och Erfarenhet: Auktoriserade VVS-tekniker har den nödvändiga utbildningen och erfarenheten för att hantera komplexa installationer och reparationer. De håller sig uppdaterade med de senaste teknikerna och säkerhetsföreskrifterna inom VVS-branschen.
 2. Säkerhet: Korrekt installation och underhåll av VVS-system är avgörande för att förhindra vattenläckor, brandrisker och andra potentiella faror. Auktoriserade VVS-specialister följer strikta säkerhetsstandarder för att minimera riskerna.
 3. Kvalitetssäkring: När du anlitar en auktoriserad VVS-firma får du ofta garantier på arbetet som utförs. Detta innebär att om något skulle gå fel, kommer firman att åtgärda problemet utan extra kostnad.
 4. Tidsbesparing: Professionella VVS-tekniker kan snabbt och effektivt utföra installationer och reparationer, vilket sparar tid och minimerar störningar i ditt hem eller företag.
 5. Komplexa Projekt: För mer komplexa projekt, såsom installation av varmvattenberedare eller omfattande rörarbeten, är det särskilt viktigt att anlita specialister som kan hantera projektets omfattning och komplexitet.

Sammanfattning

För att hålla våra hem bekväma och funktionella är VVS-arbeten avgörande. Du kan göra en bättre plan för underhåll och eventuella renoveringar genom att förstå de mest populära VVS-jobben och hur de utförs. Att anlita professionella rörmokare för dessa jobb garanterar långsiktiga resultat och kvalitet. Regelbundet underhåll kan också minska behovet av återkommande reparationer och förlänga livslängden på dina värme- och luftventilationssystem.

Scroll to Top