Stambyte

Ett stambyte innebär att vi byter ut fastighetens rör och ledningar. För en lägenhet beräknas ett stambyte ta ca 6-8 veckor, men kan variera. Stambyte görs sällan, men det är viktigt att anlita rätt företag när det är dags. Säkrarör har gedigen erfarenhet från stambyten i olika typer av bostadshus. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och dig som bor i villa eller lägenhet. Vi finns med längs alla steg på vägen. Från genomgång vid uppstart till slutbesiktning. Säkrarör upprätthåller kontakten med de myndigheter eller arkitekter och andra ansvariga som kan behöva involveras under arbetets gång.

Scroll to Top